Prototyper

Prosessen fra å ha en idé til å ha et ferdig produkt i produksjon, kan ofte bli lang, kostbar og tidkrevende.

Ofte har man en idé og en forestilling om hvordan et produkt skal se ut, men det er ikke gitt at dette er en fornuftig måte å fremstille produktet på.

Derfor hjelper KMG til med sine erfarne konstruktører å tegne 3D-modeller, slik at man kan se hvordan et produkt vil se ut og bedre kan forstå kundens idé.

For å kunne definere om form og funksjon tilfredsstiller forventingene til et produkt er det ofte helt nødvendig å lage en prototype.

En fysisk modell er enklere å forstå enn en tegning, og gir et godt innblikk i hva slags forbedringer som kan gjøres. Ofte må det lages flere prototyper før man kan sette et produkt i masseproduksjon. En prototyp kan ofte lages på få timer med det utstyret som vi besitter.

Tilbake