Småserie produksjon

KMG har utstyr for produksjon og tjenester av mindre serier. Vi bistår ofte interessenter som har behov for å ta frem en egenartet og unik del. Med fagkunnskap og ekspertise gjennom 100 år så vet vi at kombinasjonen mellom teknologi på tvers av avdelinger ofte resulterer i svært spesifikke produkter. Om det være seg fra stansede skillinger og videre til bøying i knekke eller fra maskinering av detaljer til sveising av små serier. Vi er dyktige på samspill og kombinasjon av kompetanse, vi oppfatter interessentens behov og strekker oss etter å overgå forventningene.

Dersom formen på delen er komplisert er muligens et stanse/kombinert verktøy ofte den eneste rette veien å gå for å få et optimalt produkt. Med vår kunnskap kan vi hjelpe interessenten til å finne en optimal løsning som kan gi gevinst i form av et produkt med lavere vekt og flere egenskaper i samme del. Ofte testes deler ut i en lavvolumserie før man investerer i et verktøy for volumproduksjon. KMG har fokus på at delen skal være egnet for gjenvinning med tanke på livsløpsperspektivet.

Om interessenten selv har et stanseverktøy, så har vi mulighet for å kjøre dette i våre eksenterpresser. Våre eksenterpresser kan utføre stansing, bøying, hulling, planering, trekking, komprimering, preging, klinking, sliselokking, slisebøying, blokksnitt, lokking og perforering. Vi har også en hydraulisk trekkpresse som brukes når vi skal forme deler. Alle våre presser kan produsere både små og store produksjonsserier.

Tilbake