Stanseverktøy

Karl M. Gulbrandsen har en egen verktøyavdeling som fremstiller stanseverktøy for egen produksjon og på bestilling til andre aktører i markedet.
Vi har syv fagutdannede verktøymakere, samt en som er fagutdannet innen CNC – maskineringsfag. KMG er godkjent lærebedrift i fire fag, derav verktøymakerfaget og CNC – maskineringsfaget. KMG er svært engasjert i opplæring og rekruttering av ungdom til vår bransje.

Verktøykonstruksjon

KMG har godt kvalifiserte utviklere, som tegner og prosjekterer i 2 og 3D programvare. Vi benytter oss av DAK/DAP løsning basert på Autodesk Inventor og NC-Polaris/MasterCam. Dette gir oss muligheten til å jobbe videre med interessentenes egne tegninger i de aller fleste tilfeller. Utvikling i samarbeid med interessentene gjør at vi sammen kan skape kostnadseffektiv produksjon. Dette fører igjen til billigere komponenter.
KMG har en egen utviklingsavdeling som planlegger og diskuterer hvordan verktøyene bør bygges opp. Dette fører blant annet til at det blir tatt hensyn til valg av overvåkning før verktøyet er bygd. For at et produkt skal kunne lykkes på markedet er det ofte konstruksjonen av delen som er avgjørende. Komplekse former kan kanskje forenkles hvis produktet kommer til en dyktig konstruktør i tide. Resultatet vil ofte bli et produkt som kan la seg produsere på en rasjonell måte.

Verktøyproduksjon, modifikasjon og vedlikehold

KMG’s egen verktøyavdeling er eksperter på stanseverktøy. Her kan det bygges verktøy etter interessentens egne spesifikasjoner, eller etter den metoden vi blir enige om. Dersom interessenten ikke har egen utviklingsavdeling vil en av våre konstruktører være behjelpelig med assistanse slik at produktet blir optimalt. Alle verktøyene som bygges hos KMG har en egen dokumentasjonsperm. Denne er både elektronisk og i papirformat. Dersom verktøyet forlater vår fabrikk vil det være mulighet for å få opplysninger om verktøyet i minst 10 år.
Alle verktøy som bygges hos KMG, og skal kjøres hos KMG blir bygget for overvåkning. Det vil alltid være en trygghet for interessenten å velge KMG som leverandør på verktøy på grunn av den kunnskapen som finnes i fabrikkens presseavdeling.

Tråderodering, maskinering og dreiing

KMGs verktøyavdeling har en fleksibel maskinpark med blant annet CNC styrt fresemaskin(Maho 500C), vertikalt maskineringssenter (Haas VF4SS, 2009 modell), dreiesenter (Haas DS 30SSY, 2016 modell), tråd eroderingsmaskin (Charmilles Robofil 440SL, 2005 mod.), Tos Trencin SUI 40-50 dreibenk, flere slipemaskiner og 2 herde/anløpningsovner, som gjør at vi kan produsere meget nøyaktige verktøy. Disse maskinene kombinert med NC-Polaris/MasterCam og Inventor gir oss en mulighet til å ha full kontroll over maskinene. Lang erfaring og dyktige medarbeidere i konstruktører og verktøymakere er også en stor fordel for kunne utnytte dette utstyret fullt ut.

Herding

KMG har 2 herde -og anløpingsovner maks temperatur 1100 grader,
C.H.E (ovn: L 450 mm x B 250 mm x H 180 mm, anløper: 450 mm x 250 mm x 180 mm) og
C.H.E Hagan (ovn: L 480 mm x B 330 mm x H 180 mm, anløper: 480 mm x 380 mm x 190 mm).
Begge ovner er plassert i eget herderom.

KMG har også tre forskjellige hardhetsmålere,
2 hardhetstestere for Rockwell (HR) og 1 hardhetstester for Brinell (BHN).

KMG utfører herding, anløping og hardhetstest ved forespørsel.

Vi har god erfaring og praksis ved herding av de fleste verktøystål.

Tilbake