Førskolegruppen på besøk fredag 7.juni 2019
For oss som bedrift er det en investering at førskolebarna tar med seg en positiv og fascinerende opplevelse fra et industribesøk.

«Fremtidens fagarbeider»

Barn har evnen til å bli begeistret, drømme, la seg inspirere eller bli engasjert. Barn lever seg inn i teknologiens verden. Derfor er det viktig at vi kan bidra til at barna kan ta med seg denne opplevelsen videre i livet.

Vi har et samfunnsansvar og er forpliktet på mange områder etter lover og regler. Likevel synes vi det er mye hyggeligere med samfunnsengasjement som ikke er forpliktet men helt frivillig.

Vi ser at smarttelefoner og digitale medier har gjort noe med samfunnet vårt, både positivt og negativt. Smarttelefoner har kommet for å bli, så da blir vårt samfunnsansvar å engasjere og motivere den nye generasjonen fagarbeidere på en annen måte.