Organisasjonen ble utfordret av Nemko’s revisor ved resertifiseringsrevisjonen 2-3. oktober 2017. «Klarer organisasjonen å selge inn sitt omfang og samsvar i en ny moderne sertifikattekst på kun 3 linjer», spør revisor? Vi kastet ballen videre til revisor om muligheten av å få bruke linken til hjemmeside i forbindelse med teksten på sertifikatet. Revisor mente at tiden var inne for å bringe spørsmålet på bane for Nemko! «I så fall, blir KMG den første som har link til hjemmesiden «, la revisor oppmuntrende til.

Helt i begynnelsen av november fikk vi mail av lederen for Nemko’s sertifiseringsavdeling om at linken til hjemmesiden i sertifikatet var et meget godt forslag som vi skulle få oppfylt. Vi sendte omgående forslaget til ny tekst på sertifikatene.

Sertifikatene med ny tekst og link til hjemmesiden ble oppdatert og signert av Nemko’s leder for sertifiseringsavdeling den 3.november 2017.

Utviklingstjenester og tilvirkingstjenester av stanseverktøy og maskiner for industrien.
Teknisk innovasjon, produksjon av stansede og maskinerte produkter og tjenester.
Samarbeid og materialvalg i et livsløpsperspektiv. www.kmg.no