Mars 2017

KMG starter det nye året med å investere i ny teknologi. Rekvisisjonen av en splitter ny Haas DS 30ssy dreibenk fikk brått og uventet kortere leveringstid enn antatt, så Team KMG måtte ta noen raske og løsningsorienterte beslutninger i uke 10. Med omgående planlegging, rask innsats og målbevisste avgjørelser så var deler av produksjonen og verktøyavdelingen revet fra hverandre og bygget opp igjen.

Om morgenen fredag 10. mars var forventningene til å ense i hele organisasjonen. Ask Industri montasje AS var på plass, for å håndtere en risikofri flytting av vidunderet. Rundt 08.00 stanser det en semitrailer med Nederlandske skilt utenfor porten.

Etter en sikker jobb analyse fagfolk i mellom, så startet overflyttingen av dreibenken fra semitraileren til port 3. Ny teknologi er en realitet.