24. april 1933
Denne sykkel ble brukt til vareleveranser i Møllergt. 34 i Oslo