Den 19. Juni 1917 etablerer Karl M. Gulbrandsen selskapet Karl M. Gulbrandsen Stansefabrikk AS