1. oktober 2013
Ferdigstillelse av bedriftens utearealer.