1. august 2008
Innflytting i utvidede nye lokaler i Sagdalen. Nytt lagerbygg på 500 m² med 7,5 m takhøyde står ferdig. Ved planlegning av bygget var det tenkt å leie ut halvparten av dette nye bygget.
Men allerede før innflytningen så KMG at bedriften selv trengte hele arealet, og installerte i tillegg en mesanin på ca. 225 m².