1. Februar 1998
Innflytting i utvidede nye lokaler i Sagdalen. KMG kan etter ett års byggeprosess endelig flytte inn i nye utvidede lokaler.
Kontorer, garderober, kjøkken og spiserom i 2. etasje, og et helt nytt lager med sveiseavdeling i 1. etasje.