17. oktober 2011
KMG sertifiseres etter SN-BS OSAS 18001:2007 Arbeidsmiljø