16. November 2004
KMG sertifiseres etter NS-EN ISO 9001:2004 Kvalitetsstyring