1. september 1994
Brødrene Tom, André og Bjørn Heramb går inn som nye eiere av Karl M. Gulbrandsen stansefabrikk A/S. Tidligere Eier Frank Nyland pensjoneres etter å ha ledet bedriften i 21 år.

Bjørn Heramb ble ansatt i bedriften som verktøymakerlærling 1. september 1988, og tok fagbrev i 1990. Storebror André Heramb ble ansatt som verktøymakerlærling 11. juni 1990, og tok fagbrevet i 1992. Begge brødrene gikk på kveldsskole ved NKI- Ingeniørhøgskolen på Bekkestua i årene 1989- 1994. Og var ferdig utdannet maskiningeniører våren 1994.
Bjørn med fordypning innen mekanikk, og André med fordypning i økonomi.

Tom Heramb gikk læretid hos Norwesco A/S, også han som verktøymaker. Tom tok fagbrevet i 1990, og gikk deretter inn i marinen. I perioden mellom 1991 og 1996 utdanner han seg til mekatronikkingeniør ved Oslo Ingeniørhøgskole.