1. Juni 2006
Oppkjøp  av B.A. Sandberg stanse & metallvare fabrikk A/S