19. Juni 1997 :
Oppkjøp av Sola Gruppen. Sola Gruppen A/S, ble eiet og drevet av Stein Halvorsen og Yngvar Holmsen siden 1987.
Begge jobbet hos KMG frem til de i 1987 bestemte seg for å prøve på egenhånd.

Sola Gruppen var i disse 10 årene en tett samarbeidspartner med KMG, og KMG var Deres desidert største kunde på stanseverktøy.

Med KMG sine nye eiere, var firmaet i en kraftig utvikling på denne tiden.
KMG så behov for å bygge opp sin egen verktøyavdeling, og samle kompetansen tilbake under samme tak. Samtidig var det i KMG sin interesse å få tilgang til moderne verktøymaskiner og kompetanse rundt disse.

KMG kjøpte derfor ”innmaten” av firmaet, med Deres maskiner, knowhow, produkter, kunder og alle ansatte (totalt 4 stk.).
Oppkjøpet tilførte også KMG nye kunder innen veisektoren. Og ett av produktene til Sola gruppen var sikkerhetsmaster til høyhastighetsveier.