1. Januar 2001
Norwesco A/S har blitt besluttet nedlagt, og KMG overtar den tidligere stanseproduksjonen.
Denne overtakelsen innebærer 3 nye ansatte, samt en god del produksjonsutstyr.