1. Juni 2007
Overtakelse av stanseproduksjonen fra TrioVing A/S