Utvikling og konstruksjon

KMG tar spesialoppdrag

Spesialoppdrag

KMG tar også på seg bygging av spesialmaskiner og utstyr. KMG disponerer blant annet en mekatronikkingeniør som bidrar med kunnskap om styrings- og overvåknings metoder.

Samarbeid mellom verktøyavdelingen og konstruksjonsavdelingen gjør at interessenten kan få utført komplekse og avanserte oppgaver hos en leverandør.

KMG har blant annet hatt oppdrag for Nexans AS i forbindelse med ombygning av en ROV for kutting av kabel under vann.

Tilbake